O Chórze

Chłopięcy Chór Pueri Cantores Sancti Nicolai powstał w 1987 r. z inicjatywy Ks. Stanisława Adamczyka, który do dziś jest jego kierownikiem i dyrygentem. Zespół składa się ze śpiewaków-amatorów, których ks. Adamczyk przygotowuje do występów od najmłodszych lat.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Dekady ciężkiej pracy przy tworzeniu Chóru PCSN zaowocowały blisko 50 nagrodami, które otrzymał uczestnicząc w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach i festiwalach odwiedzając m.in. takie kraje jak Włochy, Hiszpania, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Austria, Czechy, Słowacja, Litwa, czy Ukraina. Kilkukrotnie chór miał również zaszczyt występować w Bazylice Św. Piotra w Watykanie, celebrując mszę w obecności papieża.

Chór był również wielokrotnie zapraszany do udziału w najważniejszych imprezach muzycznych w Polsce, czy do współpracy z najwybitniejszymi polskimi kompozytorami przełomu XX i XXI wieku, jak Krzysztof Penderecki, Józef Świder czy Henryk Jan Botor.

W 2002 r. dyrygent chóru ks. Stanisław Adamczyk został wyróżniony za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chóralistyki nagrodą im. Jerzego Kurczewskiego. Jest to nagroda nie tylko prestiżowa, ale także jedyna, jaką przyznaje się w Polsce w tej dziedzinie.
Za swoją działalność Pueri Cantores Sancti Nicolai został odznaczony Honorowym Ambasadorem Królewsko-Górniczego Miasta Bochnia.

MUZYKA

Wśród wybranych występów Pueri Cantores Sancti Nicolai można było usłyszeć m.in. podczas 37. Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans, XXVII. Międzynarodowego Festiwalu Muzyka w Starym Krakowie, XII. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie.
Chór występował z Narodową Orkiestrą Symfoniczną i Chórem Polskiego Radia, a także z Madrygalistami i Orkiestrą Capella Cracoviensis, wykonując m.in.: Oratorium „Mesjasz” G.F. Haendla, Oratorium „Święty Stanisław” Franza Liszta, Oratorium „Oster-Oratorium” J.S. Bacha, „Magnificat” J.S. Bacha oraz „Litaniae Lauretanae” W.A. Mozarta.

Jednak bocheński chór to nie tylko muzyka sakralna, ale również rozrywka, czy muzyka filmowa. PCSN brał również udział w I., II. i III. edycji Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie wykonując muzykę Howarda Shore’a do trzech części trylogii „Władca Pierścieni” Petera Jacksona.

Pomimo, że chłopięcy chór Pueri Cantores Sancti Nicolai jest chórem amatorskim, ma na swoim koncie 13 płyt oraz nagrania dla Polskiego Radia i Telewizji. Jego poziom został doceniony wśród elit polskiego środowiska muzycznego, gdzie cieszy się dużym uznaniem.

Kto tworzy Chór?

Poza chórzystami obecnie zespół tworzą:

Ks. Stanisław
Adamczyk

Kapłan diecezji tarnowskiej, dyrygent i założyciel chóru, laureat Nagrody im. Jerzego Kurczewskiego, Honorowy Ambasador Królewskiego Miasta Bochni.

Krzysztof
Kościółek

Organista Bazyliki Mniejszej Św. Mikołaja i pedagog PSM I st. w Bochni, akompaniator. Z PCSN związany od 1990 roku. Do osiągnięć artystycznych należy zaliczyć liczne koncerty w kraju (m. in. Tynieckie Recitale Organowe), jak i za granicą (Austria, Czechy, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Słowacja, Włochy)

Bożena
Wojciechowska

Nauczyciel rytmiki i kształcenia słuchu oraz dyrygent orkiestry smyczkowej w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Bochni. Od roku 1997, jako asystent dyrygenta, współpracuje z Chłopięcym Chórem Pueri Cantores Sancti Nicolai w Bochni. Pełniąc funkcję II dyrygenta uczestniczy we wszystkich osiągnięciach i wydarzeniach artystycznych zespołu w kraju i za granicą. W roku 2001 została uhonorowana Nagrodą Indywidualną dla wyróżniającego się dyrygenta X. Myślenickiego Festiwalu Pieśni Chóralnej

Marcin
Skoczek

Od 9 roku życia chórzysta w Chłopięcym Chórze PCSN, w którym śpiewał 10 lat. W roku 2005 ukończył studia wyższe na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Rzeszowskim i podjął pracę jako pedagog w szkołach podstawowych. Od 2009 roku pełni rolę asystenta dyrygenta współprowadząc próby i przygotowując chórzystów do występów.