Zostań patronem bocheńskiego Chóru Pueri Cantores Sancti Nicolai!

Chór Pueri Cantores Sancti Nicolai istnieje już 36 lat dzięki ciężkiej pracy, ale również otaczającej go społeczności. To dzięki Wam co roku w szeregi zespołu wstępują nowi chórzyści, a Wasze wsparcie sprawia, że możemy kontynuować śpiew ku chwale Pana.
Cały czas pragniemy utrzymać wysoki poziom chóru, zapewniając chłopcom odpowiednich opiekunów i nauczycieli, a także dobre warunki do ćwiczeń i rozwoju, a to ciągnie za sobą koszty. Dlatego prosimy Was o wsparcie! Wierzymy, że z Waszą pomocą będziemy mogli kontynuować dzieło Ks. Adamczyka, nie tylko inspirując rozwój lokalnej społeczności, ale także rozsławiając Bochnię zarówno w kraju, jak i za granicą. Za każdą wpłatę serdecznie dziękujemy, a dla wspierających przewidzieliśmy nagrody! Ich listę znajdziecie na dole zrzutki